balacaboy

sif. Boyu alçaq, xırda. Balacaboy oğlan.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • dabdabay — I (Qax) siçovul II (Qax) balacaboy (adam) …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dıdax — (Kürdəmir) balacaboy. – Nərman həylə çox dıdaxdu …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • hasalax — (Şəki) balacaboy. – Hasalax kişiydi Nəvi dayı …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • zılğa — I (Cəbrayıl, Zəngilan) 1. b a x zığla (Zəngilan). – Quşun balası hələ zılğadı, uçə:lmir; – Divardakı ilan zılğaları uddu; – Düləçənin balalarının hamısı hələ zılğadı 2. anadan təzəcə doğulmuş uşaq (Cəbrayıl) II (Füzuli, Sabirabad, Şamaxı)… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • cılız — sif. 1. Çox arıq, balaca, zəif, sısqa, cansız, ölüvay. Cılız uşaq. Cılız qız. – . . Müstəntiq arıq, cılız çiyinlərini çəkəçəkə, təlaşla içəri girib əlindəki böyük qovluğu stolun üstünə qoymamış, prokuroru ayıq saldı. M. Hüs.. Bütün görkəminin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • drap — <fr.> Üst paltarı üçün qalın yun parça növü. Mağazadan üç metr drap aldım. // Bu parçadan tikilmiş. Qoşatxan sarı drap paltosunun ətəyini yığıb maşından çıxan özü kimi balacaboy arvadını qarşılayıb qolundan tutdu. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • girdəgöz(lü) — sif. Gözləri girdə olan. Girdəgözlü uşaq. – . . Balacaboy, girdəgöz, dörd beş yaşlı oğlan boğazını uzadıb kəkələdi: – Qağasıdır. M. İ …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tapmaq — f. 1. Axtarış, aramaq nəticəsində meydana çıxarmaq, üzə çıxarmaq, əldə etmək. Axtardığı kitabı tapmaq. – Gəzib güclə bir qapı tapa bildim. S. Rəh.. Əlində zərf gəzib tapır ünvanı; Qaynayıb, başına vurur al qanı. M. R.. // Eyni mənada adam… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.